top of page

ניתן להשלים את מודולה 1 באופן פרטני עד למועד פתיחת מודולה 2 

המצטרפים למסלול זה ישלימו באופן פרטני/קבוצה קטנה את החומר שנלמד במהלך הקורס האינטנסיבי עם אחד מחברי הסגל הישראלי, ויצטרפו לקבוצה הגדולה למפגשי הלימוד בפברואר 2018.

בבניית תוכנית הלימודים הפרטנית יילקחו בחשבון ידע קודם וניסיון בשיטת לאבאן.

טופס הרשמה להורדה

באפשרותכם להוריד, להדפיס ולמלא בכתב יד, או באופן אלקטרוני.

Laban Israel | לימודי ניתוח תנועה בשיטת לאבאן
bottom of page