דרך תנועה "אנו מסוגלים לבטא יחסים בהם המודעות לעצמי ולאחר מועצמת. תחושת השמחה אשר המחול מעורר עוזרת לנו ביצירת הרמוניה פנימית ותחושה מוגברת של שייכות." - רודולף לאבאן

טופס הרשמה להשתתפות בתכנית

נא למלאנ ולשלוח חזרה ל laban.bartenieff@gmail.com

מועד אחרון להגשה 1.6.2019

טופס להורדה

באפשרותכם להוריד, להדפיס ולמלא בכתב יד, או באופן אלקטרוני.