top of page

מחירים

התוכנית מסובסדת ב-30% על מנת לאפשר לתושבי ישראל להירשם לתכנית ייחודית זו.

שכ"ל משוער למחזור ה- 3  2022-2024: 

תעריפי התכנית בישראל, עבור תושבי ישראל:

 

קורס ההכנה הישראלי לקבלה ישירה למודול 2 – 7480 ₪ (או 7000 ₪ למשלמים עד ה-10.9.21).

מודולות 2-4  - 9400 ₪ מחיר משוער לכל מודולה

פרוייקט סיום – 6000 ₪

לנרשמים לכל המודולות – תינתן הנחה של 500 ₪ למודול, ממודול 2 והלאה.

אפשרות לתשלום בתשלומים.

חשוב לדעת: המחיר של מודולות 2-4 הינו כרגע משוער, כיוון שהוא נגזר ממחיר הקורסים של LIMS בשאר העולם. חשוב לנו לציין כי המחירים המצויינים מעלה הינם מחירים מיוחדים עבור תושבי ישראל, והם מסובסדים באחוזים גבוהים.

כפי שניתן לראות מטה, המחיר למי שאינו תושב ישראל, ובכל מקום בעולם, הינו $4000 למודול (למעלה מ-12,000 ₪ למודול). אנו הצלחנו לקבל סובסידיה מיוחדת עבור תושבי ישראל וגובים רק כ-2/3 מהמחיר בשאר העולם.

המחיר הסופי יתקבל בחודשים הקרובים לקראת פתיחת מודול 2, והוא צפוי להיות קרוב למחיר המשוער.

 

תעריפים ותשלומים LIMS®  (לנרשמים שאינם תושבי ישראל):

דמי הרשמה (ללא החזר) – 200$

שכר הלימוד של LIMS® הוא 4000$ למודול + עלות פרויקט סיום 1,000$.

Laban Israel | לימודי ניתוח תנועה בשיטת לאבאן
bottom of page