תאריכים

 מודול  I:  צלילה לתוך LMA 

קיץ  2017 

16-28 ליולי

+ 6 ימי שלישי בין השעות 9:30-14:30 , בתאריכים:

12.9.17

19.9.17

26.9.17

3.10.17

17.10.17

24.10.17

 

 מודול II :  התרכזות 

חורף, 2018 – 2017

 מודול III : העמקה 

קיץ, 2018

 מודול IV : סינתזה 

חורף, 2019 – 2018

הצגת פרויקט סיום      

Laban Israel | לימודי ניתוח תנועה בשיטת לאבאן