דרך תנועה "אנו מסוגלים לבטא יחסים בהם המודעות לעצמי ולאחר מועצמת. תחושת השמחה אשר המחול מעורר עוזרת לנו ביצירת הרמוניה פנימית ותחושה מוגברת של שייכות." - רודולף לאבאן

 Laban-Bartenieff studies program,

Tel Aviv, Israel 2019-2021

Download the form in whichever format is convenient for you.

It can be filled out electronically or by hand.

Please return to laban.bartenieff@gmail.com

no later than April 15th 2019