top of page

המודולות

מודול I

ארבע הקטגוריות הבסיסיות של התנועה האנושית, שיוצרות את מסגרת העבודה, נידונות בהרחבה במודול זה.

גוף: בקטגוריה זו נלמד את היבטי התנועה השונים של הגוף האנושי. שאלות או נושאים בקטגוריה זו כוללים 'אילו חלקי גוף נעים'?, 'כיצד אני מארגן את גופי'?, 'מה האפשרויות עבור גופי'? ו'כיצד אני תופס את גופי'? 

דינמיקה של התנועה: קטגוריה זו מתארת את אופי התנועה או 'איך אנו נעים'. התחושה, או 'הכוונה הפנימית' של מי שנע, באה לידי ביטוי באיכויות דינאמיות של תנועה.

מרחב: היכן ה'נע' נע וכיצד הוא משתמש במרחב הם העקרונות החשובים ביותר בקטגוריה זו. כיצד התנועה מתחברת לסביבה ומה ההשפעה של הסביבה על התנועה נלמדים באופן מקיף ומודגמים דרך "סולמות מרחביים".

צורה: קטגוריה זו עוסקת ב'מדוע הפרט הנמצא בתנועה נע'? (כוונה) ו'כיצד הפרטים מתייחסים לעצמם, לסביבה ולאחרים'? 

כל קטגוריה נלמדת ונחקרת דרך מטלות התנסותיות לימודיות, יצירתיות וקוגניטיביות, כך שתיאום וטווח ההבעה מתחדשים ומתעדנים. הגילוי של שפת התנועה האישית והאופן בו התנועה יכולה להמשיך להתפתח יידונו בהרחבה במודול זה. 

סיום המודול כולל מבחן. מבחן מעשי זה מאפשר לסטודנטים לשלב את הידע שרכשו ומאפשר למנחים לקבל תמונה ברורה לגבי המידה בה הסטודנטים הטמיעו ידע זה. אחרי מודול I לסטודנטים תהייה תמונה מקיפה לגבי אפשרויות התנועה האנושית. הם יוכלו לזהות, לתת שם ולהגדיר זאת. הם יוכלו לתרגם את גישת LMA לתחום העניין שלהם.

מודול II

נלמד לעומק את ניתוח התנועה על פי לאבאן (LBA / LMA).

ארבע הקטגוריות השונות שנלמדו במודול I, ילמדו בשכבה נוספת, מעמיקה יותר ורחבה יותר. "נצלול" לתוכן אחרי ההבנה הראשונית. יסודות ברטנייף ילמדו לעומק במודול זה. יושם מיקוד על חפיפתם עם התיאוריה של LMA: ניידות/יציבות, פנימי/חיצוני, תפקוד/ביטוי, שימוש/החלמה.  

במודול זה, נלמד את כתב התנועה Motif Notation Description שמסייע לכתוב תנועה באופן יעיל. זו גירסה ידידותית, פשוטה וקלה של כתב התנועה לאבאן, המשקפת את מהות התנועה ולא את פרטיה המדוייקים.

הרמוניה במרחב ((Space Harmony וגיאומטריה של התקשורת ילמדו דרך לימוד "סולמות מרחביים" (מעין מקבילה מרחבית-תנועתית של סולמות צליליים שמשתמשים בהם בפיתוח קול, ומטרתם העשרת יכולות תנועתיות ושכלול מיומנויות ביצוע) מורכבים יותר ודרך אינטראקציות תנועתיות, סטודנטים יוכלו להשתתף במודול זה רק אחרי שסיימו בהצלחה את המודול הראשון ואת מטלת הביניים. מודול זה יסוכם גם הוא במבחן שיבהיר לסטודנטים האם הם יכולים להמשיך למודול השלישי. בסיום מודול זה הסטודנטים יוכלו לצפות, לנתח ולפרש תנועה. יכירו את יסודות ברטנייף ויתחילו לאמן סטודנטים מהקבוצה.

מודול III

נמשיך את החקירה והגילוי של תנועות הבעתיות מורכבות ואינטראקציות אנושיות. היחסים והקשר בין  הפרטים הנפרדים שנלמדו במודולים הראשונים ילמדו ויחוו. הסטודנטים ירכשו הבנה מעמיקה יותר של אפשרויות התנועה האישית שלהם וימשיכו לפתח את המיומנות שלהם בצפייה בתנועה תפקודית והבעתית של אחרים. יזקקו את הבנתם את נושאיLMA  ואת העקרונות של יסודות ברטנייף ויעמיקו את השילוב ביניהם. סטודנטים ירכשו יכולת שימוש גדולה יותר באוצר המילים וה- motif שנמצא בשימוש בניתוח התנועה על פי לאבאן.

 מודול IV

שילוב חונכות בפרקטיקה המקצועית וביישום בשטח. המיקוד במודול הינו על אינטגרציה והתפתחות מקצועית דרך שלושה תחומים בהם נתרכז: 

  1. יישום של LMA / BF  עם חברי סגל ומרצים אורחים, כהזדמנות להיחשף לחומרי לימוד מתקדמים נוספים.

  2. גיבוש והבהרת הצעות לפרויקט הסיום, ופיתוח ציר זמן לשלבי העבודה, התייעצות עם המנחה לגבי ארגון העבודה, הגשת טיוטות וכו.

  3. גיבוש ההבנה המקיפה של הסטודנטים את התיאוריה, וגיבוש היכולת להרחיב את הבנתם במיוחד בדיבור רהוט ושוטף בשפה כתובה, מדוברת ומגולמת בגוף (embodied). תחום זה יקבל תמיכה בשיעורים לקראת פרויקט הסיום (אותו יתחילו הסטודנטים בסיום מודול III), שיחזקו ויבהירו את כל הנושאים שנחקרים בפרויקט הסיום, כך שסטודנטים ימצאו את הקול האישי שלהם ביחס לחומרי הלימוד, ויתרגלו את האינטגרציה של חומרי לימוד אלו. 

הטיוטות הראשונות של פרויקט הסיום מוגשות בתחילת מודול IV, ומפותחות במהלך המודול, כך שבסיומו הסטודנטים מוכנים להשתמש בחומרים בגמישות בהתייחס לתחומי העניין שלהם. 

bottom of page