top of page

מהי תוכנית ההכשרה בלימודי תנועה בגישת לאבאן/ברטנייף?

 

תוכנית ההכשרה המקצועית המובילה להיות מנתח תנועה מוסמך (CMA), הינה תוכנית ייחודית, חוויתית ומרחיבת אופקים. זהו מחקר, ניתוח, סינתזה ואינטגרציה מבוססי תנועה, של מידע המגולם בחוויה האנושית. התוכנית מושכת מבוגרים מקשת רחבה של ניסיון חיים ותחומי עיסוק. אלו המחפשים לימוד זה הם פרטים השואפים לחקור יותר לעומק את החושים שלהם, הידע מבוסס הגוף שלהם, כמו גם אלו המחפשים מסגרת ניתוח אנליטית להבנת דפוסי פעולה בתנועה עצמה.

מבנה התכנית

התוכנית בת 500 השעות נלמדת בארבע מודולות של 120 שעות לאורך שנתיים. המודולה הראשונה מתחילה בקיץ בשבועיים של לימוד אינטנסיבי (ימים מלאים) עם מורות בכירות ממרכז לאבאן בניו יורק. לאחריהם נפגשים ללימודי בוקר אחת לשבוע לאורך 8-10 שבועות. מודולת החורף תתחיל באינטנסיב של 8 ימים אינטנסיביים עם מורות מארה"ב ואחריהם, שוב, לימוד של בוקר בשבוע לאורך שאר השנה עד הקיץ. בסיום כל מודולה מתקיימות משימות הערכה ועבודות אותן צריך להגיש (בכתב ובעבודה תנועתית) על מנת לסיים את המודולה. בנוסף, לאחר סיום ארבע המודולות, מתקיים מפגש להצגת פרויקט סיום השווה ל-56 שעות. הכיתות קטנות (מקסימום 16 סטודנטים) והשיעורים תמיד יועברו על ידי מורה בכיר מ-® LIMS, CMA ואיש מקצוע של לאבאן כמרצה אורח. השיעורים כוללים הן תיאוריה והן יישום של תנועה. קטעי ווידאו ותצפיות על סטודנטים עמיתים יסייעו בידך ללמוד לזהות את הקטגוריות השונות. גישת LMA מכילה מתודולוגיה מחקרית שתסייע לתת משמעות לתנועה. התוכנית מספקת גישה שיטתית אל חווית התנועה האנושית – מתפקוד אנטומי ודפוסים של התפתחות מוטורית, ליכולות הביטוי והתקשורת של הפעולות. השיעורים כוללים תנועה, דיון, עבודה קבוצתית, צפייה בעצמי ובאחרים, טיולי שטח, צפייה בסרטי וידאו ובמסמכים. שיעורים של למידה קבוצתית, בהם הסטודנטים  מתכנסים ללא הצוות ללמוד, לחקור וליישם את חומרי הלימוד, הם חלק אינטגראלי של תוכנית ההסמכה. בנוסף, תנועה היא חלק חיוני בכל שיעור, המאפשר לסטודנטים לחוות בעצמם את התהליך של שינוי חיבורים גופניים, איכויות מועדפות ותפיסות. מספר פרויקטים מבוצעים במהלך הלימודים לקראת פרויקט הסיום, המשלבים תיאוריה, תצפיות, תנועה ויישום אישי.

המודול הראשון של התוכנית הינו יחידה העומדת בפני עצמה, המאפשרת לסטודנטים להכיר לעומקה ולרוחבה את עבודתו של רודולף לאבאן וממשיכתו אינגרד ברטנייף. הפילוסופיה של לאבאן, תיאורית ההרמוניה המרחבית ויישומה, והתנועה הסומטית של ברטנייף, יוצרים את הבסיס ללימוד בתוכנית. מודול ראשון זה מתמקד בהבאת מודעות חדשה ובהירות להתבוננות על תנועה וחווית התנועה. המודולים הנוספים מעצימים ומרחיבים בסיס זה, ובסופו של דבר מאפשרים הבנה מתקדמת של תנועה דרך התנסות מקיפה בתהליך הניתוח והיישום של לימודי תנועה בגישת לאבאן/ברטנייף. להלן פירוט החומר הנלמד בכל מודולה.

bottom of page